<ν΄αντιγράψεις ένα συγγραφέα είναι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ν΄αντιγράψεις πολλούς ειναι έρευνα. >>

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΧΗ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ


Ω κορυφαία Θεά των γεννήσεων, Ακραία Άρτεμη δέξου αυτόν τον σεμνό ύμνο και χάρισε την ευλογία σου σε αυτόν που γιορτάζει την ημέρα της γεννήσεως του στο υλαίο πεδίο της ύπαρξης.
Εσύ που δίνεις το τέλειο δώρο Ανυσιδώρα χάρισε δώρα υγίειας, ευδαιμονίας, πνευματικής και υλικής ανάπτυξης, χαράς, ευθυμίας, και κάθε άλλου ψυχικού ή υλικού δώρου που εσύ κρίνεις για την αρετοδρομία της υπάρξεως.
Στάσου Βοηθός της υπάρξεως τούτης και Ευπλόκαμος, στρώνοντας άριστους δρόμους αρετής που οδηγούν σε έπαθλα αιώνια ώστε η ψυχή να ομοιάζει την Ευστέφανη χάρη Σου.
Καθαρά Θεά, κράτα αμόλυντη την ψυχή από κάθε κακό.
Μεγαλώνυμη και Ολβιόμοιρη Θεά χάρισε την μέγιστη ευτυχία της μοίρας ως
Περασία βοήθησε την σκέψη να οδεύει ασφαλής από τις αναζητήσεις της.
Σαόφρων χάρισε υγιή σκέψη.
Σεμνή Θεά δώρισε την σπουδαιότητα και τον σεβασμό σε τούτη την ύπαρξη.
Ω Ένδοξη Θεά εσένα υμνώ και αφιερώνω αυτόν τον ύμνο της γενέθλιας μέρας σε Σένα.

                                                             _______________
 πέροχη Θέαινα γενεθλν, κραία ρτεμη καταδέχου τοτον σεμνν μνον κα στη μεγάδωρος ελογίας ες τν
γεναθλιαζόμενος 
πάρξεως ατο ντς λαίου πεδίου.
Σ
 προσδωρε κορυφαον δρον νυσιδώρα φιείης δρον γίειας, εδαιμονίας, νοητικς κα λαίας βλαστημοσύνης, γαλλιάματος, εθυμίας, κα παντς τέρου ψυχικο  λαίου δώρου Σ κρίνεις πρρετοδρομίας πάρξεως.στη ρωγς πάρξεως ταύτης κα Επλόκαμος, κτείνουσα ριστους τραπος ρετς, γουσι ες ριστεα αώνια ς ψυχ ξεικονίζοι Σν Εστέφανη χάριν.
Καθαρ
 Θέαινα, φύλασσε χραντη ψυχν κ πάσας κακοσύνης.
 Μεγαλώνυμη κα
 λβιόμοιρη Θέαινα, δωροφόρει ψιστη εδαιμονία μοίρας ς Περασα στη ρωγς σκέψεως λευσομένη σφαλς ντς ναζητήσεων ατης.
Σαόφρων δωροφόρει 
γι σκέψην.
Σεμν
 Θέαινα δωροφόρει σεμνότητα κα σέβας ες τούτη παρξην. νδοξη Θέαινα σ μνωδ κα φιερόω τοτον τν μνον γενέθλης πρς Τέι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου